• ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر
  • اِثَّلاثا ٢ ربيع الثاني ١٤٤۰
  • Tuesday, December 11, 2018

 

داروخانه

 

در بيمارستان شهيد مصطفي خميني بهبهان خدمات داروئي مراجعين در دو داروخانه بصورت جداگانه براي بيماران بستري و سرپائي صورت مي پذيرد .

 

داروخانه بستری :

داروخانه بستري تأمين كننده دارو و وسايل مصرفي( وسايل پزشكي مصرفي ) بخشهاي بيمارستان  ميباشد که بصورت پرنسخه انجام گرفته و از طريق سيستم شبکه کامپيوتري بيمارستان  نسخه هاي داروئي و لوازم مصرفي شخص بستري وارد و از داروخانه بستري تحويل گرفته مي شود . سيستم فوق از هدر رفتن دارو و لوازم جلوگيري نموده و سيستم کنترلي بر مصرف دارو و  لوازم مصرفي پزشکي را تقويت مي نمايد . در انبار داروخانه بستري يک نفر بعنوان جمعدار داروئي و تحويل دهنده داروهاي بخش انجام وظيفه مي نمايد  و تهيه آمار ماهانه و نياز سنجي داروئي و لوازم مصرفي نيز بعهده ايشان ميباشد.

 

داروخانه سرپایی :

در اين داروخانه کليه داروهاي بيماران سرپائي که توسط پزشکان در درمانگاههاي عمومي و تخصصي  بيمارستان نوشته شده است به بيماران تحويل داده ميشود .
در داروخانه سرپائي دو نفر پزشک داروساز بعنوان مسئول فني داروخانه بر تحويل دارو  نظارت دارند .  در هرشيفت دو نفر بعنوان تکنسين داروئي مشغول نسخه پيچي و تحويل و ثبت دارو مي باشند .
داروخانه بيمارستان هر روزه از ساعت 7/30 صبح لغايت 24 داير مي باشد .

Page Generated in 0/5370 sec