• ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر
  • اِثَّلاثا ٢ ربيع الثاني ١٤٤۰
  • Tuesday, December 11, 2018

 

پیشینه بهبهان

 

تاريخ بهبهان همواره و همه جا با تاريخ ارجان همراه بوده است و اساساً يکي محسوب ميشود . شهر قديمي بهبهان (ارجان) بواسطه اشياء بدست آمده در کشفيات باستان شناسي سال 1361 هجری شمسی نشان از هزاره دوم پيش از ميلاد دارد . گور مکشوفه ، کتين هوتران فرزند پادشاه ايلامي که در هزاره دوم قبل از ميلاد سلطنت مي کرده ، همراه با جام ارجان و حلقه قدرت آن ، شوکت و عظمت فرهنگي و هنري ارجان را به نمايش مي گذارد .


اين شهر قديمي از منظر فرهنگي بر تارک منطقه ميدرخشيده است نقوش جام ارجان که نشانگر مرکزيت اين منطقه است به نوبه خود عظمت فرهنگي ، هنري و شوکت اجتماعي مردم اين شهر تاريخي را روشن مي سازد . اسناد بدست آمده گواهي است بر اينکه شاهان ايلامي اين منطقه را براي زندگي برگزيده و شکوفا نموده اند .

شهر قديمي بهبهان در دوره هخامنشي بواسطه قرارگيري  بر سر يکي از مهمترين راههاي ارتباطي آن زمان يعني راه شاهي که از لوديه در کنار درياي مديترانه شروع مي شده و شوش را از طريق ارجان به پاسارگاد متصل مي نموده است ، از رونق و اهميت قابل توجهي برخوردار بوده است .
استرابو  در خصوص ارجان زمان هخامنشي مي نويسد : در اين شهر مردمي زندگي مي کردند که به آنها اوکسي ميگفتند و به قولي ديگر در دوره هخامنشي ارجان جزء سرزمين کي ها بوده است .
اسکندر مقدوني به هنگام تهاجم به تخت جمشيد ضمن تصرف منطقه ارجان در گذرگاه تنگ تکاب پس از نبردي سخت با سردار معروف منطقه آريوبرزن و تحمل تلفات زياد از اين معبر عبور کرده و خود را به تخت جمشيد رسانده است .
لازم به يادآوري است که منطقه ارجان نزد يونانيان به نام ارکران معروف بوده است .

در دوره اشکاني جنوب شرقي خوزستان يعني ارجان هنوز توسط اميران يا پادشاهان ايلامي اداره مي شده است که ساتراب نشين جداگانه پارتي (اشکاني) را با اجازه اشکانيان تشکيل داده بودند .
نقوش برجسته سنگي موجود در تنگ سولک که صحنه تشريفات تفويض مقام و منصب ، مراسم مذهبي و جنگ تن به تن را نشان مي دهد يادگار رونق و آباداني ارجان در دوره اشکاني است . سنگ فرشهاي باقيمانده در تنگ خائيز و ديگر تنگهاي مجاور منطقه ارجان که به هخامنشيان نسبت مي دهند عمدتاً توسط اشکانيان توسعه و ترميم يافته اند .

 


 

در دوره ساساني که ارجان يکي از ايالات پنج گانه فارس محسوب مي شد از يک طرف به بلاد شاپور و از طرف ديگر منطقه شوش را از طريق دربند پارس به تخت جمشيد وصل مينمود .

محوطه باستاني ارجان در کنار رودخانه مارون در 12 کيلومتري شمال شرقي شهرستان بهبهان قرار دارد .
در پائيز سال 1361 هنگام عمليات خاکبرداري جهت احداث سد بطور اتفاقي آرامگاهي کشف گرديد. اين آرامگاه به استناد يک سطر نوشته ميخي ايلامي که بر روي حلقه طلايي و همچنين بر پشت جام مفرغي کنده شده است مربوط به کيدين هوتران پسر کورلوش مي باشد که درون تابوت مفرغي به شکل  U گذاشته شده بود . اين پادشاه با لباس بلند ، مزين به دکمه هاي طلا و خنجري مرصع به کمر در حالي که حلقه زرين شاهي در انگشتان مي فشرده در پارچه اي منقوش مدفون شده و به همراه کليه لوازم زندگي پس از مرگ در اين آرامگاه گذاشته شده بود .

درباره وجه تسميه شهر بهبهان آورده اند که مردمان شهر قديمي ارجان پس از ويراني ارجان در سياه چادرهائي بنام بهان مي زيسته اند که پس از سکونت در محل فعلي شهر بهبهان و ساخت خانه هاي گلي آن را بهتر از بهان و يا بهبهان ناميدند .
اولين باري که نام بهبهان در متون تاريخي بطور مستقل آمده است سال 750 ( ه ق ) بوده است .
حکومت بهبـــهان از سال 1090 ( ه ق) تا سال 1280 (ه ق) بوسيله سادات طباطبائي اداره مي شد و اولين کسي که از اين خاندان به حکومت رسيد ميرزا حبيب اله بود که از طرف حسين علي خان زنگنه به سمت کلانتري بهبهان منصوب شد و پس از او پسرش ميرزا قوام الدين در سال 1136 به اين سمت انتخاب گرديد .

 

    

 

اماکن مذهبی بهبهان

امامزاده حيدر: امير حيدر فرزند امام موسي کاظم (ع) است . آن بزرگوار به همراه حضرت امامزاده احمد ملقب به شاهچراغ بعد از ورود به خوزستان مورد تعقيب عوامل حکومت عباسي قرار گرفته و در سال 255(ه ق) پس از يک درگيري در نزديکي رودخانه خوشک ( آب خروار فعلي) در اثر جراحاتي که به وسيله باغباني به آن حضرت وارد شده بود به شهادت رسيد و بنا به وصيت ايشان آن بزرگوار در محل فعلي امامزاده حيدر به خاک سپرده شد و در سال 737 ( ه ق )   به دستور والي فارس اولين مرقد شريف آن حضرت ساخته شد .


امامزاده شاه مير عالي حسين: حضرت شاه مير عالي حسين معروف به امامزاده بزرگ از فرزندان بلافصل امام موسي کاظم (ع) مي باشند که به حسين محدث يا حسين اکبر معروف بوده است وي که بزرگتر از امامزاده حيدر و امامزاده فضل است مرقد مطهرش  هم اکنون در خيابان جوانمردي بهبهان واقع است .
 امامزاده  فضل : حضرت امامزاده فضل که به فضل علي ئ فرض علي هم معروف است از فرزندان امام موسي کاظم (ع) مي باشد که بعد از ورود به کوشک دشت( بهبهان فعلي ) توسط ماموران حکومتي شناسائي و به شهادت رسيد .
بي بي خديجه : حضرت بي بي خديجه از فرزندان امام موسي کاظم (ع) بوده که به همراه امامزاده احمد (شاهچراغ ) به ايران آمد و در کوشک دشت ( بهبهان فعلي ) وفات يافت . در کنار آرامگاه آن حضرت قبري به نام موسي بن کاظم وجود دارد که به نوشته مورخين وي موسي ثاني فرزند امام موسي کاظم (ع) مي باشد .

امامزاده ابوذر : ايشان فرزند ابوتراب فرزندامام هادي النقي (ع) مي باشند و مرقد ايشان در نزديکي سردشت زيدون ( 40 کيلومتري جنوب شهر بهبهان ) قرار دارد . 
امامزاده ابراهيم : از فرزندان امام سجاد (ع) مي باشند که به امامزاده کوچک معروفند و در عصر خويش فردي دانشمند و عالمي وارسته  بوده اند . بر حسب روايت ايشان در زمان هادي خليفه عباسي در مسجد سلطانمحراب به شهادت رسيد . آرامگاه ايشان در خيابان عدالت جنب مسجد سلطانمحراب واقع شده است .
سيد فقيه : سيد عمادالدين فقيه ملقب به مطهر جد اعلاء سلسله سادات طباطبائي بهبهان است که به نوشته احمد دواني در سال 650 ( ه  ق) بنا به تقاضاي خواجه نصيرالدين طوسي براي ترويج مذهب شيعه به بهبهان آمد  که در آن زمان مردم مذهب تسنن داشتند . آرامگاه آن مرحوم در خيابان عدالت زيارتگاه و مورد احترام مرذم بهبهان مي باشد .
علاوه بر موارد ذکر شده بهبهان داراي اماکن مذهبي بسيار زياد ديگري نيز مي باشد که در اين مقال نمي گنجد .

 

Page Generated in 0/5692 sec