• ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر
  • اِثَّلاثا ٢ ربيع الثاني ١٤٤۰
  • Tuesday, December 11, 2018

بخش اورژانس :

اين بخش با ظرفيت ١٠ تخت ، تحت نظر و ٢ تخت اطفال در تاريخ ١/١٠/٧٥ همزمان با راه اندازي بيمارستان شروع به فعاليت نموده است ریس بخش اورژانس دکتر معتمد مي باشد و سرپرستاران بخش از ابتدا آقاي رئيسي ، آقاي شمسائي نژاد ، آقاي کرائي ، آقاي قوي و خانم بي بي اکتفا ،آقای شهرام بازدارودر حال حاضر منور روهنده مي باشد . اعم فعاليت هاي بخش اورژانس پذيرش کليه بيماران سرپائي که جهت سرم تراپي ، تزريقات و  ECG به اورژانس مراجعه مي کنند ، پوشش دادن کليه بيماراني که دچار سوانح گرديده اند ، پوشش کليه بيماراني که از مراکز ارجاعي مراجعه مي نماينددرضمن بودجه بازسازی این بخش در اسفند سال ١٣٩٠ مصوب تایید وابلاغ گردید که به علت  اینکه بودجه مصوب شده کم بود برای بازنگری ورایزنی به تهران فرستاده شد که خوشبختانه با بودجه جدیددرتاریخ ١٥/١/١٣٩١ موافقت گردید وکاربهسازی این واحد از اول اردیبهشت سال٩١ شروع خواهد شد و در فروردین سال ٩٢ ساختمان تحویل داده شد و در حال حاضر این بخش به سرپرستی خانم روهنده اداره میگردد.

Page Generated in 0/5327 sec