• ۱۳۹۷ دوشنبه ۲ مهر
  • اِلأِثنين ١٣ محرم ١٤٤۰
  • Monday, September 24, 2018

بخش نوزادان :
اين بخش با ظرفيت ١٢ کات نوزاد ، ٦ انکوباتور و ٣ تخت فتواينتنسيو از تاريخ ١٧/٩/٨١ شروع به فعاليت نموده است . ریس بخش خانم دکتر رجایی  و سرپرستار بخش خانم سبکبار مي باشد در اين بخش کليه نوزادان بدحال از قبيل ( پنوموني ، GE ، سپسيس، هيپر بيلي روبينميا ) بستري مي گردد ضمناً نرسري نوزادان سالم نيز در اين بخش مي باشد که نوزاد پس از تولداز پنجره بخش زايمان تحويل قسمت نرسري در نوزادان شده و در آنجا کليه اقدامات اوليه از قبيل ( شستن نوزاد ، اندازه گيري قد ، دور سر و تزريق ويتامين K ) جهت نوزاد انجام گرفته و سپس نوزاد مجدداً تحويل واحد زايمان مي گردد تا طرح RI در قسمت Post Partitionصورت گيرداین بخش در سال ٩٣بهسازی و ٢تخت NICUبرای آن در نظر گرفته شد.

Page Generated in 0/6199 sec