• ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر
  • اِثَّلاثا ٢ ربيع الثاني ١٤٤۰
  • Tuesday, December 11, 2018

بخش داخلی :
 

با مساحت 550 متر مربع درابتداي سالن ورودي بخشهاي بستري واقع گرديده است.  اين بخش داراي 24 تخت ( 18 تخت فعال و يک تخت ايزوله ) مي باشد كه از دو قسمت مجزاي بستري زنان و بستري مردان تشکيل شده است . بخش بستري زنان  در انتهاي راهروي بخش و بخش بستري مردان در ابتداي ورودي بخش قرار گرفته است . اطاق هاي بستري شامل اطاق هاي 4 تخته و 1 اطاق بستري ايزوله و3 اطاق يك تخته مي باشد . اين بخش غير از اطاقهاي ذكر شده، اطاق روز، آبدارخانه، دستشوئي، حمام، اطاق رختكن بيماران،اطاق پزشك، اطاق سرپرستار، انبار تجهيزات، نمازخانه، ايستگاه پرستاري را نيز شامل مي شود . همه اتاق ها داراي تهويه سردو گرما و مجهز به ساكشن مركزي ، مانومترهاي مرکزي مي باشد.
در اين بخش خدمات درماني بيماران آسمي ، پنوموني ، GE ، قلبي ، حساسيت هاي پوستي و بيماريهاي خوني و نورولوژی مورد درمان قرار مي گيرد . بخش Post CCU جهت ارائه خدمات بيماران نسبتاٌ بهبود يافته بخش CCU در اين بخش داير ميباشد .

در حال حاضر سرپرستار و مسئول بخش خانم مهرناز بلادی مي باشد .

Page Generated in 0/5177 sec