• ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۰ آذر
 • اِثَّلاثا ٢ ربيع الثاني ١٤٤۰
 • Tuesday, December 11, 2018

دفتر پرستاری و بخش های بستری بیمارستان

 

دفتر پرستاری :

دفتر پرستاري اين بيمارستان از تاريخ 1/9/75 با مديريت خانم حرف شنو که در ابتدا با راه اندازي بخش اورژانس و داخلي فعاليت خود را آغاز نموده و پس از 8 ماه با انتقال دائم خانم حرف شنو خانم سبکبار بعنوان مسئول خدمات پرستاري منصوب گرديد که در مدت خدمت ايشان نيز بخشهاي جراحي ، اطفال و اتاق عمل راه اندازي گرديد و بعد از ايشان خانم شهناز رازقي بعنوان مسئول خدمات پرستاري منصوب گرديد که در زمان ايشان بخشهاي زنان و زايمان راه اندازي گرديد و از سال 1381 تا به حال نيز مسئول خدمات پرستاري خانم باقري مي باشد که در اين مدت بخشهاي نوزادان و CCU راه اندازي گرديد اعم فعاليت هاي دفتر پرستاري بشرح ذيل مي باشد :

 

 • 1 ) راه اندازي بخشهاي مختلف

 • 2 ) کنترل و نظارت بر بخشهاي بستري توسط مترون ، سوپروايزرين و اخذ گزارش مشکلان بخش و پيگيري توسط مسول دفتر پرستاري

 • 3 ) کنترل و نظارت بر برنامه بخشها و تامين نيروي انساني جهت بخشها

 • 4 ) نظارت بر اجراي درست دستورالعمل هاي سازمان و دستورالعمل هاي مراقبت هاي مديريت شده

 • 5 ) پيگيري مشکلات تجهيزاتي بخش ها وامکانات رفاهي پرسنل

 • 6 ) تامين نيازهاي آموزشي بخشها و تبيين برنامه به واحد آموزش جهت برگزاري کلاسهاي آموزشي

 • 7 ) شرکت فعال در کميته هاي بيمارستاني

 • 8 ) پيشنهاد انتصاب  سوپروايزرين ، سرپرستاران و مسئولين واحدها بر اساس شايستگي ها

 • 9 ) ارزيابي رضايتمندي بيماران و پرسنل و بررسي نتايج و پيشنهادات پرسنل و مطرح نمودن آن در کميته هاي مديريت کيفي

پرسنل شاغل در دفتر پرستاری

نام و نام خانوادگی

سمت

فاطمه سلطان   باقری

مدیر خدمات پرستاری

کبری              مرضات

سوپروایزر  بالینی

پرویز               کرایی

سوپروایزر  بالینی

طلعت             صدوقیان

سوپروایزر  کنترل عفونت

شهرام            بازدار

سوپروایزر  بالینی

پروین               علویان

سوپروایزر  آموزشی

              

بخش داخلی :

بخش داخلي بيمارستان با ظرفيت 24 تخت مصوب و 11 تخت فعال از تاريخ 1/9/75 شروع به کار نموده است که از ابتدا فقط بيماران متخصصين داخلي و بيماران قلبي در اين بخش بستري مي شدند رياست بخش داخلي بعهده متخصص داخلي آقاي دکتر ارجمندي بوده و سرپرستار بخش از ابتدا راه اندازي تا بحال آقاي رئيسي ، آقاي قوي ، آقاي شمسائي نژاد ، خانم رازقي و خانم نسرين شفيعي اصل در حال حاضر خانم مهرناز بلادی مي باشد در حال حاضر بدليل اضافه شدن يک پزشک نورولوژي فعاليت بخش افزايش يافته و تقريباً از زمان اضافه شدن پزشک نورولوژي تعداد تخت فعال بخش 18 تخت گرديده است .

 

بخش اورژانس :


اين بخش با ظرفيت 10 تخت ، تحت نظر و 2 تخت اطفال در تاريخ 1/10/75 همزمان با راه اندازي بيمارستان شروع به فعاليت نموده است ریس بخش اورژانس دکتر معتمد مي باشد و سرپرستاران بخش از ابتدا آقاي رئيسي ، آقاي شمسائي نژاد ، آقاي کرائي ، آقاي قوي و خانم بي بي اکتفا ،آقای شهرام بازدارودر حال حاضر منور روهنده مي باشد . اعم فعاليت هاي بخش اورژانس پذيرش کليه بيماران سرپائي که جهت سرم تراپي ، تزريقات و  ECG به اورژانس مراجعه مي کنند ، پوشش دادن کليه بيماراني که دچار سوانح گرديده اند ، پوشش کليه بيماراني که از مراکز ارجاعي مراجعه مي نماينددرضمن بودجه بازسازی این بخش در اسفند سال 1390 مصوب تایید وابلاغ گردید که به علت  اینکه بودجه مصوب شده کم بود برای بازنگری ورایزنی به تهران فرستاده شد که خوشبختانه با بودجه جدیددرتاریخ 15/1/1391 موافقت گردید وکاربهسازی این واحد از اول اردیبهشت سال91 شروع خواهد شد و در فروردین سال 92 ساختمان تحویل داده شد و در حال حاضر این بخش به سرپرستی خانم روهنده اداره میگردد.

 

بخش جراحی :

بخش جراحي عمومي بيمارستان با ظرفيت 24 تخت مصوب و 18 تخت فعال از تاريخ 1/11/75 شرو.ع به فعاليت نموده است ، رياست بخش در حال حاضر بعهده آقاي دکتر يزداني پزشک جراح مي باشد و سرپرستاران بخش از ابتداي فعاليت آقاي رئيسي ، آقاي شکوهي فر ، آقاي کرائي و در حال حاضر خانم مترصد مي باشد در اين بخش کليه بيماران جراحي عمومي ، ، ارولوژي ، جراحي ارتوپدي و جراحي ENT بستري مي گردد و اغلب اوقات بيش از 24تخت آن اشغال مي باشد .

 

بخش اطفال :

بخش اطفال بيمارستان با ظرفيت 24 تخت مصوب و 20 تخت فعال از تاريخ 1/3/76 شروع به فعاليت نموده است رياست بخش در حال حاضر بعهده خانم دکتر نشيبي مي باشد و سرپرستاران بخش از ابتداي فعاليت ، خانم طباطبائي نژاد ، خانم رازقي ، خانم سبکبار ، خانم مترصد و خانم محسني در حال حاضر خانم محمودی نیا سرپرستار بخش مي باشند . در اين بخش کليه بيماران اطفال ( پنوموني ، GE ، کروپ ، فاويسم و ... بستري مي گردند و بخصوص در طول مدت زمستان بيش از ظرفيت تخت هاي خود بيمار در اين بخش بستري مي گردد بعني در طول زمستان 26 تخت اين بخش پر مي شود و ضمناً مازاد بيماران بخش اطفال در زمستان در بخشهاي ديگر مانند ( جراحي عمومي ، اورژانس ، جراحي زنان ) بستري مي گردند .

 

بخش اتاق عمل :

اين بخش با ظرفيت 3 اتاق عمل جنرال و 4 تخت ريکاوري در تاريخ 1/10/75 به سرپرستاري آقاي رحماني شروع به کار نمود که ابتدا فقط اعمال جراحي عمومي و ENT در بخش انجام مي شد و پس از جذب پزشکان متخصص در زشته هاي ارولوژي ، ارتوپدي و همچنين فعاليت واحد زايمان اعمال جراحي زنان نيز در اتاق عمل انجام گرفت و در حال حاضر در کليه رشته ها به بيماران سرويس دهي مي شود با گرفتن دستگاه سنگ شکن درون اندامي تعداد بيماران کليوي نيز افزايش يافته است و ضمناً به علت شلوغي در فصل تابستان اتاق عمل شماره 4 نيز در اين فصل فعال مي باشد که اميد است در چارت بازنگري جهت آن نيرو در نظر گرفته شود ، سرپرستاران بخش از ابتداي فعاليت تاکنون آقاي شاهرخ رحماني ، خانم فاطمه باقري ، آقاي دکتر کرمي ، آقاي محسن مطلق و آقاي محمدرضا قوي وسپس خانم مرادی و خانم فروزی در حال حاضر خانم صدیقه نغلی سرپرستار میباشد .

 

بخش جراحی زنان :
اين بخش با ظرفيت 24 تخت مصوب و 18 تخت فعال از تاريخ 15/3/78 شروع به فعاليت نمود سرپرست بخش تا سال 1386 بعهده خانم دکتر فريبا مساوات بوده است ولي از سال 86 تا سال 1378 بعهده خانم دکتر فهيمه مساوات بوده و در حال حاضر بعهده خانم مهين تاج هدايت مي باشد که در اين بخش کليه بيماران GVN و بيماران OB و تحت نظر زنان بستري مي گردد و سرپرستار بخش از آغاز فعاليت تاکنون سرکار خانم طباطبائي نژاد بوده است

 

بخش زایمان :

اين بخش با ظرفيت 2 تخت زايمان ، 5 تخت ليبر ، 2 تخت ريکاوري و يک تخت ايزوله در تاريخ 15/4/78 شروع به فعاليت نموده ابتدا سرپرست بخش خانم دکتر فريبا مساوات ، دکتر فهيمه مساوات و در حال حاضر دکتر مهين تاج هدايت مي باشد کليه بيماران زايماني ، اينداکشن ها در اين بخش بستري مي گردد و بيماران سزارين اورژانس نيز از طريق زايمان به اتاق عمل فرستاده مي شود و نوزادان بيماران سزاريني نيز توسط ماما از اتاق عمل تحويل گرفته مي شود . ماما مسئول بخش از ابتدا خانم فرجيانپور ، خانم صدوقيان و در حال حاضر خانم سخائي مي باشد .

 

بخش CCU :

اين بخش در ابتدا با ظرفيت 6 تخت در تاريخ 1/2/81 شروع به فعاليت نمود ابتداسرپرست بخش آقاي دکتر ارجمندي متخصص داخلي و بعد از شروع به کار کارديولوژيست ، سرپرست بخش آقاي دکتر عبده کلاچي و پس از ايشان دکتر جعفري فشارکي ، دکتر کياني وسپس دکتر فراهاني در حال حاضر خانم دکتر بهادری مي باشد سرپرستار آقاي آوندي مي باشد اين بخش در سال 1387 بدليل وجود اشکالات در فضاي فيزيکي بخش ، عدم وجود اتاق ايزوله و عدم اشراف کامل پرستار به کليه تختها مورد بهسازي قرار گرفت و اشکالات ساختاري آن تا حدود زيادي رفع گرديد و مجدداً در سال 1388 با 6 تخت CCU و 2 تخت Post CCU شروع به فعاليت نموده است و به کليه بيماران قلبي در اين بخش سرويس دهي مي شوددر حال حاضر پزشکان دکتر بهادری ودکترجدبابایی و دکتر خواجه پور  دراین مرکز مشغول بکار میباشندوسرپرستار بخش آقای محمدعلی آوندی میباشد  .

 

بخش نوزادان :

اين بخش با ظرفيت 12 کات نوزاد ، 6 انکوباتور و 3 تخت فتواينتنسيو از تاريخ 17/9/81 شروع به فعاليت نموده است . ریس بخش خانم دکتر رجایی  و سرپرستار بخش خانم سبکبار مي باشد در اين بخش کليه نوزادان بدحال از قبيل ( پنوموني ، GE ، سپسيس، هيپر بيلي روبينميا ) بستري مي گردد ضمناً نرسري نوزادان سالم نيز در اين بخش مي باشد که نوزاد پس از تولداز پنجره بخش زايمان تحويل قسمت نرسري در نوزادان شده و در آنجا کليه اقدامات اوليه از قبيل ( شستن نوزاد ، اندازه گيري قد ، دور سر و تزريق ويتامين K ) جهت نوزاد انجام گرفته و سپس نوزاد مجدداً تحويل واحد زايمان مي گردد تا طرح RI در قسمت Post Partitionصورت گيرداین بخش در سال 93بهسازی و 2تخت NICUبرای آن در نظر گرفته شد.

Page Generated in 0/0266 sec